VÆLG DIT CENTER ...

Opsigelse og berosættelse

Som medlem af dit Studie kan du altid opsige eller sætte dit medlemsskab i bero. Herunder kan finde de nødvendige oplysninger samt downloade blanketter til udfyldning.

Opsigelse af medlemsskab

Skal ske skriftligt enten via mail eller via blanket, som rekvireres i receptionen. Opsigelsen er løbende måned + 1 måned.

Berosættelse af medlemsskab

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i bero det koster 99,- (dog undtaget firmaaftaler og kontantmedlemskaber, hvor det er gratis). Pengene opkræves via medlemsskabet.

Ønsker du berosættelse af dit medlemskab skal det ske skriftligt enten via mail eller via blanket, som rekvireres i receptionen.

Berosættelse kan tidligst ske fra dags dato og kan minimum have varighed af 7 dage. Ønsker du at starte tidligere end aftalt, kan dette ske uden ydeligere omkostninger. Hvis vi modtager berosætningen efter d. 20. i måneden vil opkrævningen for BS-medlemskabet blive opkrævet, men pengene står på din “dit Studie” konto til du starter igen.

Booking af hold i dit Studie Ungdom
Forsikring
Holdbeskrivelser
Opsigelse og berosættelse
Priser for dSU
Regler for dSU

Kontakt os.

Tlf. 60 154 811
info@ditstudie.dk
www.ditstudie.dk/skive

Find os.

dit Studie ApS
Marius Jensens Vej 4
7800 Skive