VÆLG DIT CENTER ...

BEROSÆTTELSE AF MEDLEMSKAB

Som medlem af dit Studie kan du altid  sætte dit medlemsskab i bero. Herunder kan finde de nødvendige oplysninger samt downloade blanket til udfyldning.

Det koster et engangsbeløb på 99,- pr. gang(dog undtaget firmaaftaler og kontantmedlemskaber, hvor det er gratis). Pengene opkræves automatisk via medlemsskabet.

Ønsker du berosættelse af dit medlemskab skal det ske skriftligt enten via mail eller via blanket, som rekvireres i receptionen eller download berosættelsesblanket her. Berosættelse kan ikke ske telefonisk eller mundtligt.

Ved henvendelse pr. mail oplys da altid fulde navn og fødselsdato (dd-mm-åååå) samt dato for påbegyndelse af medlemskabet igen.  

Vores medlemssystem skal bruge en dato, for hvornår man ønsker at starte medlemskabet igen for at godkende berosættelsen. Berosættelse kan tidligst ske fra dags dato og skal minimum vare 1 uge og max 1 år. Medlemskabet og betalingen starter automatisk på startdatoen og man bliver igen opkrævet hver måned.

Ønsker man at forlænge sin beroperiode, skal dette ske skriftligt inden startdatoen ligeledes uden omkostninger, man bliver blot opkrævet for de dage man ønsker at træne i.

Man skal selv sørge for at afmelde evt. tilmeldte hold som strækker sig ind i den ønskede beroperiode.

Ønsker man at starte tidligere end aftalt, kan dette ske uden ydeligere omkostninger.

Hvis vi modtager berosætningen efter d. 20. i måneden vil opkrævningen for BS-medlemskabet blive opkrævet, men pengene står på din “dit Studie” konto til du starter igen.

Hvis berosættelsen sker via mail får du en bekræftelse retur, når berosættelsen er registreret og udført. Sker berosættelsen via blanket udleveres en kvittering med det samme. Kvitteringen er kun gyldig med dit Studie stempel. Kvitteringen / bekræftelsen er kundens bevis på at udmeldelsen er foretaget, derfor er det vigtigt at denne gemmes.

 

 

Anti Doping Danmark
Berosættelse af medlemskab
Børn til træning
Gratis prøvetime
Feedback
Firmaaftaler
Forsikring
Leje af lokaler
Mere end træning - flere ydelser
Opsigelse af medlemskab
Personlig info og medlemskort
Regler hos dit Studie
Åbningstider og kontakt

Kontakt os.

Tlf. 60 154 811
info@ditstudie.dk
www.ditstudie.dk/skive

Find os.

dit Studie ApS
Marius Jensens Vej 4
7800 Skive